Rozdzielnica teletechniczna umożliwiająca rozdział sieci Ethernet (optyczny lub analogowy).

Zasilanie sieciowe 230V.

Zasilanie części niskonapięciowej 12-48VDC.

Wyposażona w rozłącznik izolacyjny z blokadą otwarcia drzwi pod napięciem.

Przełącznica światłowodowa FC.

Kontrolka na obudowie, informująca o napięciu w sekcji niskonapięciowej.

Zabezpieczenia nadprądowe po stronie wtórnej i pierwotnej.

Obudowa metalowa, malowana proszkowo.

Możliwość rozbudowy i doposażania według potrzeb.

Komponenty firm ABB oraz WAGO.